Răspunsuri la întrebări frecvente


De ce se dezacordează și se dereglează mecanic pianul/pianina chiar în condițiile în care nu este utilizat(ă)?

Din cauza tensiunii permanente (cca. 20.000 kgf) a celor 230 de corzi de oțel și a presiunii acestora asupra plăcii de rezonanță precum și din cauza sensibilității instrumentului la variațiile ambientale de temperatură și umiditate. Această sensibilitate este dată atât de caracteristicile constructive cât și de proprietățile fizice, chimice și mecanice ale diverselor materialelor compozite - lemn (diverse esențe), fetru, piele, plastic, alamă, cupru, oțel, fontă, etc. Spre exemplu:

  • Lemnul, utilizat la fabricarea pieselor mecanice, a claviaturii și a corpului sonor, este un material higroscopic care se modifică dimensional  la variațiile ambientale de umiditate prin umflare - contragere, consecințele acestui proces fizic perpetuu fiind dereglarea mecanismului și modificarea proprietăților acustice ale instrumentului.
  • Oțelul, utilizat la confecționarea coardelor, se modifică dimensional la variațiile de temperatură ambientală. Chiar și la numai 2-3 grade diferență în plus sau în minus, dilatarea-contracția modifică tensiunea coardelor și implicit frecvența acestora crescător sau descrescător consecința fiind dezacordarea instrumentului. Mai mult decât atât, acest proces nu este uniform în toate cele trei registre iar la revenirea temperaturii ambientale corzile nu mai revin la tensiunea și implicit frecvențele inițiale.
  • Fetrul și pielea, utilizate pentru generarea și amortizarea sunetului sau a zgomotelor produse de piesele mecanice în mișcare, își modifică forma, consistența, textura și volumul prin umflare-contragere, lovire, tasare și frecare fapt ce duce, de asemenea, la dereglarea mecanismului instrumentului și la modificarea proprietăților lui acustice.

Dacă avem în vedere faptul că variațiile de temperatură și umiditate din spatiile închise sunt determinate de condițiile atmosferice, deschiderea ferestrelor, proiectoarele de lumină, instalațiile de ventilație, încălzire sau răcire a aerului chiar și de respirația persoanelor prezente, înțelegem că asigurarea unei temperaturi și a unei umidități constante în spatiile în care sunt amplasate aceste instrumente, recomandare făcută de toți fabricanții de piane, este un deziderat greu de îndeplinit. In aceste condiții, pentru păstrarea acestor instrumente în condiții tehnice optime și a le prelungi durata de exploatare, este necesar să ne asigurăm că sunt competent, riguros și minuțios întreținute! 

La ce interval de timp trebuie acordat(ă) pianul/ pianina?

In funcție de marcă, vechime, uzură, frecvența și intensitatea utilizării, gen muzical și specificitate repertorială (solicitarea și uzura instrumentului este semnificativ mai mică la muzică clasică decât la jazz, la Schubert decât la Șostakovici, ș.a.m.d.) dar și de condițiile ambientale de temperatură și umiditate din spațiul respectiv, necesitatea (re)acordării pianului de studiu sau pianinei poate să apară chiar și după numai 2-3 săptămâni iar la pianul de concert după numai 1-2 ore de utilizare în concert, recital sau repetiție. Practic, instrumentul începe să se dezacordeze "câte un pic", insesizabil la început, imediat după acordare. In urma acestui proces perpetuu de dezacordare, necesitatea (re)acordării instrumentului apare mai devreme sau mai târziu corespunzător celor arătate anterior. 

Cat durează acordarea unui pian / unei pianine?

Timpul necesar pentru acordare este diferit de la un instrument la altul și de la un tehnician la altul. In cazul unui tehnician cu experiență, acordarea unui instrument întreținut cu regularitate durează 50-60 minute. In cazul unui instrument neîntreținut, acordarea poate să dureze 3-4 ore. In acest din urmă caz, înaintea acordajului propriu-zis se face în mod necesar acordajul tehnologic, volumul manoperei și timpul aferent intervenției crescând semnificativ. Frecvent, separat de acordare trebuie înlăturate și alte deficiențe survenite prin uzură, dimensiunea temporală a intervenției extinzând-se. Sunt, de asemenea, situații în care acordarea este condiționată de rezolvarea în prealabil a defecțiunilor existente.

Cât costă acordarea unui pian / a unei pianine?

După cum reiese din răspunsul anterior, particularitățile și starea tehnică a instrumentului determină complexitatea și durata intervenției precum și prețul serviciului. Astfel, la un instrument corect întreținut (acordat și revizuit mecanic cu regularitate), intervenția, durata și prețul sunt minime. La unul acordat aleatoriu, intervenția fiind mai complexă, durează mai mult iar prețul este mai ridicat. Prin urmare, contravaloarea intervenției tehnice asupra unui instrument (acordare, revizie mecanică, reparare) poate fi stabilită în mod corect numai în condițiile verificării instrumentului respectiv. In caz contrar, prețul intervenției poate fi cel mult estimat. 

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate