Servicii

Servicii generale de mentenanță pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt instrumente muzicale deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și cele ambientale de temperatură și umiditate. Proprietățile fizice ale diverselor materiale din care sunt fabricate - lemn, fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc., tensiunea celor 230-240 corzi de oțel și presiunea acestora exercitată asupra plăcii de rezonanță fac ca aceste instrumente să-și modifice caracteristicile mecanice și acustice prin utilizare dar și în urma dilatării-contracției, umflării-contragerii materialelor compozite generate de temperatura și umiditatea ambientală. Urmare acestui fapt, aceste instrumente se dezacordează și se degradează în timp chiar dacă nu sunt utilizate.  

Stabilitatea relativă a acordajului, menținerea capacitaților optime de funcționare mecanică și atenuarea degradării în timp a pianului / pianinei sunt condiționate de următorii factori:

 • CE, CAT și CUM se cântă (repertoriu, utilizare intensivă/ocazională, specificitatea tușeului utilizatorului)
 • calitatea instrumentului în general
 • calitatea și regularitatea mentenanței (acordare și revizie mecanică) 
 • condițiile ambientale de temperatură și umiditate 

Acordarea pianului / pianinei constă în tensionarea coardelor, respectiv modificarea înălțimii sunetelor, în cele trei registre - grav, mediu și acut - în raport cu sunetul etalon LA. In funcție de tipul, uzura și modul de utilizare a instrumentului respectiv, acordarea se poate face exclusiv auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj, astfel:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează auditiv sau cu ajutorul softurilor și a aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj (de fabrică) este potrivit instrumentelor de uz general. Timp de execuție: 40-50 min.
 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv. Acest tip de acordaj, dedicat pianelor de concert, particularizat pe caracteristicile acustice specifice fiecărui instrument, maximizează capacitățile rezonatoare conferind instrumentului o amprentă artistică unică prin bogăția și coloristica sonoră specifică. Timp de execuție: 60-90 min.
 • Acordajul tehnologic pre-tensionarea coardelor procedură tehnică suplimentară care se execută anterior acordajului propriu-zis și care este absolut necesară în cazul oricărui tip de instrument nou (în primul an), neacordat în ultimii 2 - 3 ani sau utilizat intensivTimp de execuție: 30-40 min.

Odată cu acordarea instrumentului se face și CONTROLUL MECANIC. Acesta constă în verificarea funcționării componentelor mecanice, claviatură și pedalier. 

Tariful pentru prestațiile efectuate în Mun. București este diferit în funcție de tipul și uzura instrumentului, complexitatea și timpul aferent prestației, astfel:

 • control mecanic - toate tipurile de instrumente
 • acordaj tehnologic suplimentar - instrumentele noi (în primul an), cele acordate ocazional sau cele utilizate intensiv
 • acordaj standardizat - pianine și piane de studiu
 • acordaj artistic -  piane de concert
 • reparații care fac obiectul serviciilor de mentenanță (manoperă + contravaloarea materialelor și / sau pieselor de schimb) - toate tipurile de instrumente.

In cazul prestațiilor efectuate în alte localități, la prețul uzual se adaugă costuri de deplasare în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat.


Despre serviciile speciale de mentenanță piane de concert

Fie că este un Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea pianului pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și pregătit mecanic cu maximă atenție își dezvăluie potențialul artistic și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin claritatea, justețea și bogăția sonoră dar și prin confortul tactil pe care îl asigură fidelitatea răspunsului mecanic. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă prezintă imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată cu dificultate, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste detalii influențează  semnificativ calitatea actului artistic în întregul său.

Manierea de pregătire a pianului pentru concert/recital are un pronunțat caracter creativ, de unicitate, care rezidă în faptul că această activitate implică indubitabil îngemănarea criteriilor estetice, educației și culturii muzicale ale tehnicianului acordor cu abilitățile sale tehnice în domenii precum fizică-acustică, mecanică fină, prelucrarea lemnului (ebenistică), metalelor, maselor plastice, etc. Toate acestea suprapunându-se necesarmente pe un profil aptitudinal psiho-senzorial și conceptual-motivațional care include: sensibilitate auditivă cu praguri cât mai joase, atenție selectivă, memorie, analiză și reprezentare auditivă, pasiune, răbdare, minuțiozitate și o dorință intrinsecă de cunoaștere, autocunoaștere și autoperfecționare. In practică, proporția acestor "ingrediente" și/sau absența unora sau altora din pregătirea, sfera conceptual-motivațională sau profilul aptitudinal al acordorului fac diferența dintre hobby, meserie și artă. In ceea ce privește profesiunea de acordor de piane, încercând o definire și parafrazând un celebru autor francez, aș spune că, atunci când nu este o artă, este cel puțin o profesie liberală!

Din cauza sensibilității acestor instrumente la condițiile de exploatare precum durata și specificul repertoriului dar și la cele ambientale precum temperatura și umiditatea (care se pot modifica în sala de concert cu câteva grade / procente din cauza instalațiilor de încălzire sau aer condiționat, a proiectoarelor de lumină dar și a prezenței publicului și a membrilor orchestrei), este imperios necesar ca pianele de concert să fie acordate și verificate mecanic înaintea fiecărui concert sau recital.


Nu uitați ! 

 • Secretul fiabilității și a menținerii calităților artistice ale unui pian (indiferent de marcă) constă în calitatea și regularitatea întreținerii lui;
 • Un pian acordat formează auzul muzical în vreme ce unul dezacordat conduce la dobândirea unor deprinderi auditive greșite. Prin coloristica sonoră și facilitățile mecanice specifice unui instrument bine întreținut, acesta stimulează creativitatea muzicală.  
 • Sfaturile unor "pricepuți" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică. Mai mult decât atât, intervențiile tehnice inexperte îi pot cauza defecțiuni iremediabile;
 • Un pian poate avea o valoare artistică unică care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care uneori este foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate