Servicii

Servicii de întreținere și reparare piane de concert, piane de studiu și pianine.

Servicii generale piane și pianine

Datorită tensiunii enorme (cca. 20.000 kgf) a celor 230-240 de corzi ale pianelor și pianinelor precum și a proprietăților fizico-chimice ale materialelor din care sunt fabricate (lemn, fetru, piele, plastic, oțel, fonta, cupru, etc.), aceste instrumente sunt deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și de mediu. Astfel, pianele și pianinele se degradează fizic și se dezacordează în timp chiar dacă nu sunt utilizate. 

Stabilitatea relativă în timp a acordajului este condiționată de calitatea și uzura generală a instrumentului, întreținere (acordare periodică), modul de exploatare (intensiv sau ocazional), caracterul individual al tușe-ului pianistului și specificul repertoriului cât și de condițiile de temperatură și umiditate din cameră / sala de concert etc. 

In funcție de modul de întreținere, utilizare și uzură a instrumentului, manopera pentru acordare este diferită, astfel: 

1. Acordajul  în cazul instrumentelor acordate regulat care presupune verificarea și rectificarea înălțimii sunetelor în cele trei registre - grav, mediu și acut.

2. Acordajul cu ridicare de ton în cazul instrumentelor noi (primul an), a celor neacordate timp îndelungat sau utilizate intensiv și a celor care prezintă un grad avansat de uzură care presupune tensionarea tuturor celor 230 - 240 de corzi ale instrumentului cu aducerea la diapazon (La1 = 440 /442 Hz). 

Acordajul cu ridicare de ton implică manoperă suplimentară în raport cu prima situație, acordajul de întreținere.

Cu ocazia efectuării acordajului se verifică și starea mecanică a instrumentului.  

Tariful pentru prestațiile în București este diferit în funcție de serviciul prestat, manoperă (acordaj de întreținere, acordaj cu ridicare de ton, diverse reparații, etc.) și timpul total aferent prestației. In cazul instrumentelor aflate în alte localități, la toate acestea se adaugă costuri suplimentare de deplasare în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat.


Servicii speciale de acordare piane de concert

Serviciile de pregătire a unui pian pentru concert constau în punerea în valoare și maximizarea potențialului sonor și mecanic al acestuia prin efectuarea operațiunilor specifice întreținerii pianelor de concert precum și rezolvarea defecțiunilor cu caracter inerent și imprevizibil ce pot să apară în funcționare. 

Fie că este un Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea pianului pentru concert conform cerințelor și exigentelor soliștilor nu este o sarcină uşoară. Numai un instrument acordat și pregătit d.p.d.v. mecanic cu maximă sensibilitate își dezvăluie potențialul sonor și tactil și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin confortul, siguranța și satisfacția artistică pe care i le asigură. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi fără "personalitate", va avea un sunet lipsit de substanță și în consecință va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă mai are și imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată greu, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste "detalii" alterează semnificativ calitatea actului artistic în întregul sau. 

Din cauza sensibilității acestor instrumente la condițiile de exploatare (durata, specificul repertoriului, tușe-ul pianistului) dar și de mediu (temperatura și umiditatea se modifică în sala de concert cu câteva grade, respectiv procente fie și numai din cauza proiectoarelor de lumină și a utilizării instalațiilor de căldură sau aer condiționat), este imperios necesar ca pianele de concert să fie acordate și verificate mecanic înaintea fiecărui concert sau recital.

Tariful pentru prestațiile în București este diferit în funcție de felul serviciului prestat, manoperă (acordare - verificare mecanică, diverse reparații specifice întreținerii curente), starea generală a pianului de concert și timpul total aferent prestației. In cazul instrumentelor aflate în alte localități, la toate acestea se adaugă costuri suplimentare de deplasare în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat.


Nu uitați ! 

  • Secretul "longevității" unui pian constă în întreținerea lui periodică;
  • Un pian acordat formează auzul muzical în vreme ce unul dezacordat conduce la dobândirea unor deprinderi auditive greșite;
  • Sfaturile unor "pricepuți la toate" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică. Mai mult decât atât, intervențiile tehnice efectuate de către aceștia pot cauza defecțiuni iremediabile instrumentului;
  • Un pian poate avea o valoare artistică unică care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care, în unele cazuri, poate fi foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. All rights reserved