Servicii

Servicii generale de mentenanță pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt instrumente muzicale deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și la cele ambientale de temperatură și umiditate. Tensiunea și presiunea corzilor de oțel exercitate permanent asupra plăcii de rezonanță precum și proprietățile fizice, chimice și mecanice ale diverselor materialelor compozite (lemn, fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc.), în principal dilatarea, contracția, umflarea și contragerea, stau la baza unui proces continuu de modificare a caracteristicilor acustice și mecanice chiar în condițiile în care instrumentele nu sunt utilizate.  

Succint, stabilitatea relativă a acordajului, capacitățile mecanice și acustice și degradarea instrumentului sunt condiționate de următorii factori:

 • utilizare - CE, CAT și CUM se cântă
 • particularitățile constructive 
 • calitatea mentenanței
 • condițiile ambientale de temperatură și umiditate 

MENTENANȚA PIANELOR ȘI PIANINELOR INCLUDE :

 • revizia mecanică
 • acordajul standardizat - în cazul pianinelor și pianelor de studiu
 • acordajul artistic - în cazul pianelor de concert
 • reparațiile care fac obiectul întreținerii curente

ACORDAREA  constă în tensionarea coardelor, respectiv ajustarea înălțimii sunetelor, în cele trei registre - grav, mediu și acut - în raport cu sunetul etalon LA. In funcție de tipul, uzura și modul de utilizare a instrumentului respectiv, acordarea se poate face exclusiv auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj, astfel:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj (de fabrică) este potrivit instrumentelor de uz general.
 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv și este dedicat pianelor de concert. Acesta este particularizat pe caracteristicile acustice specifice fiecărui instrument maximizându-i capacitățile rezonatoare și conferindu-i, prin bogăția și coloristica sonoră specifică, o amprentă artistică unică.

REVIZIA MECANICĂ constă în verificarea funcționării tuturor componentelor mecanice, claviatură și  pedalier

DESPRE PREȚURI
Prețurile sunt individualizate în funcție de valoarea materialelor/pieselor de schimb utilizate (dacă este cazul), complexitatea și durata prestației, astfel:
- manoperă de aprox. 1 oră și preț minimal pentru acordarea unui instrument bine întreținut (periodic și corect acordat și verificat mecanic)
- manoperă de până la 3 ore și preț majorat pentru acordarea unui instrument utilizat intensiv (peste 2 ore/zi) și/sau acordat ocazional 
- In cazul prestațiilor efectuate la instrumente aflate în afara Mun. București, prețul final este compus din prețul uzual plus cheltuielile de deplasare (calculate în funcție de distanță). 

Pentru informații suplimentare referitoare la piane, pianine, acordaj și prețuri vezi și pagina răspunsuri la întrebări frecvente 

Despre serviciile speciale de mentenanță piane de concert

Fie că este un pian de concert Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea acestuia pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și verificat mecanic cu minuțiozitate își dezvăluie potențialul artistic și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin claritatea, justețea și bogăția sonoră dar și prin confortul tactil pe care îl asigură fidelitatea răspunsului mecanic. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă prezintă imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată cu dificultate, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste detalii influențează  semnificativ calitatea actului artistic în întregul său și relevă totodată complexitatea manoperei de mentenanță a pianului de concert, manoperă a cărei specificitate tehnico-artistică implică îngemănarea criteriilor estetice cu iscusința și abilitățile tehnice ale tehnicianului în domenii precum fizică-acustică, mecanică fină, prelucrarea lemnului (ebenistică), metalelor, maselor plastice, etc.; toate suprapuse necesarmente pe un profil aptitudinal psiho-senzorial și conceptual-motivațional care include sensibilitate auditivă cu praguri cât mai joase, atenție selectivă, memorie, analiză și reprezentare auditive, sensibilitate rezonatoare și empatie psihică, intuiție, voință, pasiune, creativitate, răbdare și minuțiozitate precum și o dorință intrinsecă de cunoaștere, autocunoaștere și autoperfecționare și, de asemenea, în mod neașteptat poate, încrederea în sine* care derivă din ultimele trei atribute menționate. In practică, proporția acestor "ingrediente" sau absența unora dintre ele din pregătirea, sfera conceptual-motivațională sau profilul aptitudinal al celui care practică această activitate fac diferența dintre diletantism, meserie și artă.
Remarcă: Este esențial pentru pianiști, o condiție sine-qua-non d.p.d.v. formator, ca (măcar) pi
anele de concert să fie întreținute de un tehnician de top, creator de modele/repere de performanță sonoră și mecanică instrumentală.  In caz contrar, reprezentările sonore și tactile precum și raportările acestora la instrument sunt deformate prin retroacțiune la deficiențele de mentenanță. Astfel explicându-se printre altele uluirea și extazul unor pianiști români în fața unui pian de concert bine întreținut, subliniez bine întreținut, întrucât instrument excepțional de la sine nu există, întâlnit întâmplător printr-o sală de concert de prin alte zone geografice. Această stare de fapt, pe lângă consecințele imediate evidente asupra calității actului artistic, generează pe termen lung erori de valorizare a instrumentului în general și a mentenanței în particular, erori care se vor propaga insidios în toată activitatea profesională a muzicienilor inclusiv cea pedagogică (mulți dintre ei sunt profesori de pian) ! 

Acordarea si revizuirea mecanică a pianului de concert sunt imperios necesare înaintea fiecărui concert sau recital. Condițiile de exploatare precum durata și specificul repertorial dar și cele ambientale de temperatură și umiditate modifică  acuratețea acordajului după 1-2 ore de utilizare a instrumentului în concert, recital sau repetiție.  

*In legătură cu importanța încrederii în sine (calitate dezavuată, din păcate, de arhitecții sistemului) dublată de prezența de spirit, vă relatez pe scurt o întâmplare petrecută pe scena Ateneului Român prin anii '90.
Era într-o dimineață de joi și, ca de obicei, am verificat pianul de concert Steinway înaintea repetiției generale a orchestrei Filarmonicii "George Enescu". 
Întrucât concertul din seara respectivă era unul neobișnuit solist fiind renumitul pianist Dmitri Bashkirov, artist al poporului din URSS, care interpreta trei concerte de pian, am rămas să asist la repetiția generală. In timpul acesteia, la un moment dat, la unul din cele trei concerte, Maestrul Bashkirov se oprește din cântat și uitându-se nemulțumit către dirijor îi arată acestuia că pianul are o problemă mecanică. M-am ridicat de pe scaunul din sala de concert de unde ascultam repetiția și m-am dus pe scenă. Maestrul Bashkirov îmi spune, exemplificând aleatoriu în registrul acut, că pianul are o problemă mecanică și nu răspunde intențiilor sale interpretative.
Au urmat câteva minute extrem de tensionate pentru mine întrucât simțeam cum toți ochii instrumentistilor din orchestră, ai dirijorului și ai Maestrului Bashkirov sunt ațintiți asupra mea.
Am verificat cu mare atenție registrul acut și, cum părea să funcționeze normal, pentru a fi absolut sigur că instrumentul nu are nici o defecțiune sau imperfecțiune mecanică, am scos claviatura și mecanismul și, cu foarte mare atenție, le-am examinat din nou. Într-adevăr, instrumentul nu avea nicio problemă fiind în perfectă stare de funcționare !

In aceste circumstanțe, pentru a încerca o rezolvare a situației extrem de delicate, am "căutat" șurubelnița adecvată în trusa mea de scule și preț de câteva minute am mimat tacticos strângerea unor șuruburi (de reglaj). In realitate, nu am făcut absolut nimic! Apoi, am introdus în pian claviatura și mecanismul și, uitându-mă direct în ochii Maestrului, i-am spus fără nici o șovaială în voce: Maestre, încercați-l acum!

Maestrul Bashkirov se așează la pian, încearcă pasajul cu pricina în registrul acut și, întorcându-se către mine, exclamă satisfăcut: Așa da, mulțumesc! După care repetiția a continuat fără nici un alt incident până la sfârșit. 

Și acum, la 30 de ani de la această întâmplare,  mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă i-aș fi spus Maestrului Bashkirov că pianul de concert nu avea de fapt nicio problemă...


Nu uitați !

 • Din perspectivă artistică, indiferent de brand, NU EXISTĂ PIAN EXCEPTIONAL numai din fabricație. Din fabricație pot exista, în cel mai bun caz, doar piane cu caracteristici generale specifice brandului și cu potențial sonor (întotdeauna un rezultat al hazardului)! Apoi, conform sensibilității auditive, criteriilor estetice personale și iscusinței tehnice, asubstanța sonoră "nativă" a instrumentului este modelată și pusă în valoare (sau nu) de tehnicianul acordor care-l întreține. 
 • Secretul calității și al "longevității" pianelor și pianinelor, indiferent de marcă, este întreținerea;
 • Un pian al cărui potențial sonor și mecanic este pus în valoare printr-o întreținere iscusită, riguroasă, constituie premisa formării unor deprinderi auditive și tactile corecte, cultivării plăcerii de a face muzică și dezvoltării imaginației artistice; 
 • Intervențiile tehnice diletantiste deteriorează instrumentul. Pe de altă parte, nici măcar nu sunt ieftine! Pot fi doar aparent (mai) ieftine! In realitate, acestea sunt întotdeauna scumpe în raport cu chintesența lor... ;
 • Sfaturile unor "pricepuți la toate" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică;
 • Un pian poate avea un potențial artistic unic care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care, deseori, este foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al achiziționa, înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate