Servicii

Servicii de întreținere și reparare piane de concert, piane de studiu și pianine.

Servicii generale de acordare piane și pianine

Indiferent dacă este utilizat sau nu pianul / pianina se dezacordează în timp. Stabilitatea acordajului este condiționată de uzură, modul de întreținere (acordare periodică sau ocazională), caracterul individual al tușe-ului pianistului și specificul repertoriului cât și de condițiile de temperatură și umiditate din cameră / sala de concert etc. 

In funcție de modul de întreținere, utilizare și uzură a instrumentului, manopera pentru acordare este diferită, astfel: 

1. Acordajul de întreținere care presupune verificarea și rectificarea înălțimii sunetelor în cele trei registre - grav, mediu și acut, în cazul instrumentelor acordate regulat.

2. Acordajul cu ridicare de ton care presupune ridicarea tuturor celor 230 - 240 de corzi ale instrumentului și aducerea acestuia la diapazon (La1 = 440 /442 Hz) în cazul instrumentelor noi (in primul an), a celor neacordate timp îndelungat sau utilizate intensiv și a celor care prezintă un grad avansat de uzură. Acordajul cu ridicare de ton implică manoperă suplimentară în raport cu prima situație, acordajul de întreținere.

Cu ocazia efectuării acordajului se verifică și starea și funcționalitatea componentelor mecanice ale instrumentului.  

Tariful pentru prestațiile în București este diferit în funcție de serviciul prestat, manoperă (acordaj de întreținere, acordaj cu ridicare de ton, diverse reparații, etc.) și timpul total aferent prestației. In cazul instrumentelor aflate în alte localități, la toate acestea se adaugă cheltuielile de deplasare.

Servicii speciale de acordare piane de concert

Serviciile de pregătire a unui pian pentru concert constau în punerea în valoare și maximizarea potențialului sonor și mecanic al acestuia prin efectuarea operațiunilor specifice întreținerii pianelor de concert precum și rezolvarea defecțiunilor cu caracter inerent și imprevizibil ce pot să apară în funcționare. 

Fie că este un Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea pianului pentru concert conform cerințelor și exigentelor soliștilor nu este o sarcină uşoară. Numai un instrument acordat și pregătit d.p.d.v. mecanic cu maximă sensibilitate își dezvăluie potențialul sonor și tactil și-l ajută pe pianist în materializarea viziunii sale interpretative prin confortul, siguranța și satisfacția pe care i le asigură. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi fără "personalitate", va avea un sunet lipsit de substanță și în consecință va fi neatragător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă are imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată mai greu, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste "detalii" pot altera semnificativ calitatea actului artistic în întregul său.

Iată de ce este imperios necesar ca pianele de concert să fie temeinic pregătite (acordate și revizuite mecanic) înaintea fiecărui concert sau recital. 

Tariful pentru prestațiile în București este diferit în funcție de felul serviciului prestat, manoperă (acordare - verificare mecanică, diverse reparații specifice întreținerii curente), starea generală a pianului de concert și timpul total aferent prestației. In cazul instrumentelor aflate în alte localități, la toate acestea se adaugă cheltuielile de deplasare. 


Nu uitați ! 

  • Secretul "longevității" unui pian constă în întreținerea lui periodică;
  • Un pian acordat formează auzul muzical în vreme ce unul dezacordat conduce la dobândirea unor deprinderi auditive greșite;
  • Sfaturile unor "pricepuți la toate" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică. Mai mult decât atât, intervențiile tehnice neprofesioniste pot cauza defecțiuni iremediabile instrumentului;
  • Un pian poate avea o valoare artistică unică care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care, în unele cazuri, poate fi foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. All rights reserved