Servicii

Servicii generale de mentenanță pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt instrumente muzicale deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și cele ambientale de temperatură și umiditate. Proprietățile fizico-chimice și mecanice ale diverselor materiale din care sunt fabricate - lemn (diverse esențe), fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc., tensiunea celor 230-240 corzi de oțel (aprox. 20.000 kg forță) și presiunea acestora exercitată asupra plăcii de rezonanță fac ca aceste instrumente să-și modifice caracteristicile mecanice și acustice la solicitări prin utilizare dar și la dilatarea-contracția, umflarea-contragerea materialelor compozite în urma schimbărilor ambientale de temperatură și umiditate. Urmare acestui fapt, aceste instrumente se dezacordează și se degradează în timp chiar dacă nu sunt utilizate.  

Stabilitatea relativă a acordajului și degradarea fizică a pianului / pianinei sunt condiționate de următorii factori:

 • CE se cântă (repertoriul)
 • CUM se cântă (specificitatea tușeului pianistului)
 • CÂT se cântă (minute / ore,  zilnic / ocazional) 
 • calitatea instrumentului în general
 • calitatea și periodicitatea mentenanței (acordare și revizie mecanică)
 • condițiile ambientale de temperatură și umiditate 

Acordarea se face în funcție de cerințe, tipul instrumentului (pianină, pian de studiu sau pian de concert), modul de utilizare (ocazional sau intensiv) și uzura fizică a acestuia cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj sau exclusiv auditiv. Acordarea constă în tensionarea coardelor, respectiv modificarea înălțimii sunetelor, în cele trei registre - grav, mediu și acut în raport cu sunetul etalon LA=440 Hz, astfel:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează auditiv sau cu ajutorul softurilor și a aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj (de fabrică) este potrivit instrumentelor de uz general. Timp de execuție: 40-50 min.
 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv. Acest tip de acordaj, dedicat pianelor de concert, particularizat pe caracteristicile acustice specifice fiecărui instrument, maximizează capacitățile rezonatoare conferind instrumentului o amprentă artistică unică prin bogăția și coloristica sonoră specifică. Timp de execuție: 60-90 min.
 • Tensionarea corzilor este o operație tehnică indispensabilă stabilizării acordajului în cazul instrumentelor noi, a celor neacordate în ultimii 2 ani sau a celor utilizate intensiv. In unele cazuri procedura trebuie repetată. Timp de execuție: 30-40 min.

Odată cu acordarea instrumentului se face și CONTROLUL MECANIC. Acesta constă în verificarea funcționării componentelor mecanice, claviatură și pedalier. 

Tariful pentru prestațiile efectuate în Mun. București este diferit în funcție de tipul, complexitatea și implicit timpul aferent prestației, tipul instrumentului (pianină, pian de studiu, pian de concert) și gradul de uzură al acestuia, astfel:

 • control mecanic - toate tipurile de instrumente
 • tensionarea corzilor - instrumente noi, instrumente acordate ocazional sau utilizate intensiv
 • acordaj standardizat - pianine și piane de studiu
 • acordaj artistic -  piane de concert
 • reparații diverse (care fac obiectul serviciilor de mentenanță) manoperă + contravaloarea materialelor și / sau pieselor de schimb) - toate tipurile de instrumente.

In cazul prestațiilor efectuate în alte localități, la prețul uzual se adaugă costuri de deplasare în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat.

Despre serviciile speciale de mentenanță piane de concert

Fie că este un Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea pianului pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și pregătit mecanic cu maximă atenție își dezvăluie potențialul artistic și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin claritatea, justețea și bogăția sonoră precum și prin confortul tactil pe care îl asigură fidelitatea răspunsului mecanic. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă acesta prezintă imperfecțiuni de natură mecanică emisia sonoră este controlată cu dificultate, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste "detalii" influențează  semnificativ calitatea actului artistic în întregul său.

Caracterul creativ, de unicitate al manierei de pregătire a pianului pentru concert/recital rezidă din faptul că aceasta implică indubitabil îngemănarea unor abilitați din domenii extrem de diferite precum cel tehnic (fizică/acustică, mecanică fină, prelucrarea lemnului-ebenistică, metalelor, materialelor plastice, etc.) și cel artistic (educație și cultură muzicală), abilități care să se suprapună necesarmente pe un profil aptitudinal psiho-senzorial și motivațional care să includă concentrare și focalizare a atenției, memorie, analiză și reprezentare auditivă, sensibilitate auditivă cu auz relativ și praguri extinse, pasiune, răbdare și minuțiozitate. In practică, proporția acestor "ingrediente" sau absența unora sau altora dintre ele fac diferența dintre hobby, meserie și artă.

Din cauza sensibilității acestor instrumente la condițiile de exploatare precum durata și specificul repertoriului dar și la cele ambientale precum temperatura și umiditatea (care se pot modifica în sala de concert cu câteva grade / procente din cauza instalațiilor de încălzire, aer condiționat dar și a proiectoarelor de lumină), este imperios necesar ca pianele de concert să fie acordate și verificate mecanic înaintea fiecărui concert sau recital.


Nu uitați ! 

 • Secretul "longevității" unui pian constă în calitatea serviciilor de mentenanță de care a beneficiat de-a lungul timpului;
 • Un pian acordat formează auzul muzical în vreme ce unul dezacordat conduce la dobândirea unor deprinderi auditive greșite. Mai mult decât atât, prin coloristica sonoră și facilitățile tactile specifice instrumentelor bine întreținute, acesta contribuie la stimularea și dezvoltarea creativității muzicale.  
 • Sfaturile unor "pricepuți" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică. Mai mult decât atât, intervențiile tehnice inexperte îi pot cauza defecțiuni iremediabile;
 • Un pian poate avea o valoare artistică unică care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care poate fi foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate