Servicii

Servicii generale de mentenanță pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt instrumente muzicale deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și cele ambientale de temperatură și umiditate. Tensiunea corzilor de oțel (cca. 230 buc.) și presiunea acestora exercitată asupra plăcii de rezonanță precum și proprietățile fizico-chimice și mecanice ale diverselor materialelor compozite (lemn, fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc.), în principal dilatarea, contracția, umflarea și contragerea, determină modificarea caracteristicilor acustice și mecanice ale acestor instrumente chiar dacă nu sunt utilizate.  

Stabilitatea relativă a acordajului, menținerea capacitaților optime de funcționare mecanică și atenuarea degradării în timp a pianului / pianinei sunt condiționate de următorii factori:

 • CE, CAT și CUM se cântă 
 • calitatea instrumentului în general
 • mentenanța 
 • temperatura și umiditatea ambientală

ACORDAREA  constă în tensionarea coardelor, respectiv ajustarea înălțimii sunetelor, în cele trei registre - grav, mediu și acut - în raport cu sunetul etalon LA. In funcție de tipul, uzura și modul de utilizare ale instrumentului respectiv, acordarea se poate face exclusiv auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj, astfel:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj (de fabrică) este potrivit instrumentelor de uz general.
 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv. Acest tip de acordaj, dedicat pianelor de concert, particularizat pe caracteristicile acustice specifice fiecărui instrument, maximizează capacitățile rezonatoare conferind instrumentului o amprentă artistică unică prin bogăția și coloristica sonoră specifică. 
 • Acordajul tehnologic - procedură tehnică complementară se execută înaintea acordajului propriu-zis și este necesară în cazul oricărui tip de instrument nou (în primul an), neacordat în ultimii 2 - 3 ani sau utilizat intensiv.

CONTROLUL MECANIC constă în verificarea funcționării tuturor componentelor mecanice, claviatură și pedalier.

MENTENANȚA PIANELOR ȘI PIANINELOR INCLUDE :

 • controlul mecanic  
 • acordajul tehnologic - în cazul instrumentelor noi (în primul an), a celor acordate ocazional și a celor utilizate intensiv
 • acordajul standardizat - în cazul pianinelor și pianelor de studiu
 • acordajul artistic -  în cazul pianelor de concert
 • diverse reparații (care fac obiectul serviciului de mentenanță) 
PREȚ :
Prețul serviciului prestat este diferit de la un instrument la altul în funcție de tip și uzură, complexitatea și timpul aferent prestației. In cazul instrumentelor aflate în afara Mun. București, la prețul uzual, se adaugă cheltuielile de deplasare calculate în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat.

Pentru informații și comenzi, nu ezitați să sunați sau sa trimiteți mesaj pe WhatsApp la 0722 774 122 sau e-mail.


Despre serviciile speciale de mentenanță piane de concert

Fie că este un Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea acestuia pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și verificat mecanic cu minuțiozitate își dezvăluie potențialul artistic și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin claritatea, justețea și bogăția sonoră dar și prin confortul tactil pe care îl asigură fidelitatea răspunsului mecanic. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă prezintă imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată cu dificultate, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste detalii influențează  semnificativ calitatea actului artistic în întregul său și, de asemenea, relevă complexitatea manoperei de mentenanță a pianului de concert, manoperă a cărei specificitate tehnico-artistică implică îngemănarea criteriilor estetice, educației și culturii muzicale ale tehnicianului acordor cu abilități  tehnice în domenii precum fizică-acustică, mecanică fină, prelucrarea lemnului (ebenistică), metalelor, maselor plastice, etc.; toate suprapuse necesarmente pe un profil aptitudinal psiho-senzorial și conceptual-motivațional care include: sensibilitate auditivă cu praguri cât mai joase, atenție selectivă, memorie, analiză și reprezentare auditivă, sensibilitate rezonatoare și empatie psihică, voință, pasiune, răbdare și minuțiozitate precum și o dorință intrinsecă de cunoaștere, autocunoaștere și autoperfecționare. In practică, proporția acestor "ingrediente" și/sau absența unora sau altora din pregătirea, sfera conceptual-motivațională sau profilul aptitudinal al celui care practică această activitate fac diferența dintre diletantism, meserie și artă. 

Sensibilitatea acestor instrumente la condițiile de exploatare (durată și specific repertorial) și la cele ambientale de temperatură și umiditate (care sunt influențate de instalațiile de încălzire, aer condiționat, proiectoarele de lumină și chiar de prezența publicului și a membrilor orchestrei în sala de concert), face imperios necesare acordarea și controlul mecanic înaintea fiecărui concert sau recital.


Nu uitați ! 

 • Secretul calității artistice și a prelungirii duratei de exploatare în condiții optime a unui pian sau pianine, indiferent de marcă, este întreținerea;
 • Intervențiile tehnice diletantiste deteriorează instrumentul.  Pe de altă parte, nici măcar nu sunt ieftine! Pot fi doar aparent (mai) ieftine! In realitate, acestea sunt întotdeauna scumpe în raport cu chintesența lor;
 • Un instrument bine întreținut creează deprinderi auditive și tactile corecte;
 • Sfaturile unor "pricepuți" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică;
 • Un pian poate avea o valoare artistică unică care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care uneori este foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al achiziționa, înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate