Servicii

Servicii generale de mentenanță pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt instrumente muzicale deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și cele ambientale de temperatură și umiditate. Tensiunea și presiunea corzilor de oțel exercitate permanent asupra plăcii de rezonanță precum și proprietățile fizice, chimice și mecanice ale diverselor materialelor compozite (lemn, fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc.), în principal dilatarea, contracția, umflarea și contragerea, stau la baza unui proces continuu de modificare a caracteristicilor acustice și mecanice chiar în condițiile în care instrumentele nu sunt utilizate.  

Succint, stabilitatea relativă a acordajului, capacitățile mecanice și acustice și degradarea instrumentului sunt condiționate de următorii factori:

 • utilizare - CE, CAT și CUM se cântă
 • particularități constructive
 • mentenanță
 • condițiile ambientale de temperatură și umiditate 

ACORDAREA  constă în tensionarea coardelor, respectiv ajustarea înălțimii sunetelor, în cele trei registre - grav, mediu și acut - în raport cu sunetul etalon LA. In funcție de tipul, uzura și modul de utilizare a instrumentului respectiv, acordarea se poate face exclusiv auditiv (situație în care tehnicianul trebuie să aibă auz special și multă experiență) sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj, astfel:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj (de fabrică) este potrivit instrumentelor de uz general.
 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv. Acest tip de acordaj, dedicat pianelor de concert, particularizat pe caracteristicile acustice specifice fiecărui instrument, maximizează capacitățile rezonatoare conferind instrumentului o amprentă artistică unică prin bogăția și coloristica sonoră specifică. 
 • Acordajul tehnologic - procedură tehnică complementară necesară în cazul oricărui tip de instrument nou (în primul an), instrument acordat aleatoriu sau utilizat intensiv.

REVIZIA MECANICĂ constă în verificarea funcționării tuturor componentelor mecanice inclusiv claviatură și pedalier și înlăturarea unor deficiențe survenite prin utilizare. 

MENTENANȚA PIANELOR ȘI PIANINELOR INCLUDE :

 • revizia mecanică 
 • acordajul tehnologic - în cazul instrumentelor noi, a celor acordate aleatoriu și a celor utilizate intensiv
 • acordajul standardizat - în cazul pianinelor și pianelor de studiu
 • acordajul artistic -  în cazul pianelor de concert
 • reparații care fac obiectul serviciului de mentenanță
DESPRE PREȚURI
Prețul serviciului prestat este diferit de la un instrument la altul în funcție de complexitatea și durata prestației. In cazul instrumentelor aflate în afara Mun. București, la prețul uzual, se adaugă cheltuielile de deplasare calculate în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat prestației. 

Despre serviciile speciale de mentenanță piane de concert

Fie că este un pian de concert Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea acestuia pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și verificat mecanic cu minuțiozitate își dezvăluie potențialul artistic și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin claritatea, justețea și bogăția sonoră dar și prin confortul tactil pe care îl asigură fidelitatea răspunsului mecanic. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă prezintă imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată cu dificultate, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste detalii influențează  semnificativ calitatea actului artistic în întregul său și relevă totodată complexitatea manoperei de mentenanță a pianului de concert, manoperă a cărei specificitate tehnico-artistică implică îngemănarea criteriilor estetice, educației și culturii muzicale ale tehnicianului acordor cu abilități  tehnice în domenii precum fizică-acustică, mecanică fină, prelucrarea lemnului (ebenistică), metalelor, maselor plastice, etc.; toate suprapuse necesarmente pe un profil aptitudinal psiho-senzorial și conceptual-motivațional care include sensibilitate auditivă cu praguri cât mai joase, atenție selectivă, memorie, analiză și reprezentare auditivă, sensibilitate rezonatoare și empatie psihică, intuiție, voință, pasiune, creativitate, răbdare și minuțiozitate precum și o dorință intrinsecă de cunoaștere, autocunoaștere și autoperfecționare și, poate, în mod neașteptat, siguranța de sine care derivă din ultimele trei atribute menționate. In practică, proporția acestor "ingrediente" sau absența unora sau altora din pregătirea, sfera conceptual-motivațională sau profilul aptitudinal al celui care practică această activitate fac diferența dintre diletantism, meserie și artă.
Remarcă: Este esențial pentru pianiști, o condiție sine-qua-non d.p.d.v. formator, ca (măcar) pi
anele de concert să fie întreținute de un tehnician de top, creator de modele de performanță sonoră și mecanică.  In caz contrar, reprezentările sonore și tactile precum și raportările acestora (marea lor majoritate profesori de pian) la instrument sunt deformate prin retroacțiune la deficiențele de mentenanță. Această stare de fapt, pe lângă consecințele imediate evidente asupra calității actului artistic, generează pe termen lung erori de valorizare a instrumentului în general și a mentenanței în particular, erori care se vor propaga insidios în toată activitatea profesională a muzicienilor inclusiv cea pedagogică ! 

Acordarea si revizuirea mecanică a pianului de concert sunt imperios necesare înaintea fiecărui concert sau recital. Condițiile de exploatare precum durata și specificul repertorial dar și cele ambientale de temperatură și umiditate modifică  acuratețea acordajului după 1-2 ore de utilizare a instrumentului în concert, recital sau repetiție.  


Nu uitați !

 • Din perspectivă artistică, indiferent de brand, NU EXISTĂ PIAN EXCEPTIONAL numai din fabricație. Din fabricație pot exista, în cel mai bun caz, doar piane cu caracteristici generale specifice brandului și cu potențial sonor (întotdeauna rezultat al hazardului)! Apoi, conform criteriilor estetice personale, substanța sonoră a instrumentului este modelată și pusă în valoare (sau nu) de tehnicianul acordor care-l întreține. 
 • Secretul calității și al "longevității" pianelor și pianinelor, indiferent de marcă, este întreținerea;
 • Un pian al cărui potențial sonor și mecanic este pus în valoare printr-o întreținere riguroasă constituie premisa formării unor deprinderi auditive și tactile corecte, cultivării plăcerii de a face muzică și dezvoltării imaginației artistice; 
 • Intervențiile tehnice diletantiste deteriorează instrumentul. Pe de altă parte, nici măcar nu sunt ieftine! Pot fi doar aparent (mai) ieftine! In realitate, acestea sunt întotdeauna scumpe în raport cu chintesența lor;
 • Sfaturile unor "pricepuți la toate" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică;
 • Un pian poate avea un potențial artistic unic care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care uneori este foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al achiziționa, înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate