Servicii

Servicii generale de mentenanță și reparație pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt instrumente muzicale deosebit de sensibile la condițiile de exploatare dar și la cele ambientale de temperatură și umiditate. Tensiunea și presiunea corzilor de oțel exercitate permanent asupra plăcii de rezonanță precum și proprietățile fizice, chimice și mecanice ale diverselor materialelor compozite (lemn, fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc.) stau la baza unui proces continuu de modificare a caracteristicilor acustice și mecanice chiar și în condițiile în care instrumentele nu sunt utilizate.  

Succint, stabilitatea relativă a acordajului, capacitățile mecanice și acustice și degradarea în timp a instrumentului sunt condiționate de următorii factori:

 • utilizare - CE, CAT și CUM se cântă
 • particularități constructive 
 • mentenanță 
 • condițiile ambientale de temperatură și umiditate 

MENTENANȚA PIANELOR ȘI PIANINELOR INCLUDE :

 • revizia mecanică
 • acordajul
 • remedierea defecțiunilor cu caracter inerent apărute între revizii. 

ACORDAREA  constă în tensionarea coardelor, respectiv ajustarea înălțimii sunetelor, în raport cu sunetul etalon LA. In funcție de tipul, uzura și modul de utilizare a instrumentului respectiv, acordarea se poate face exclusiv auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj, astfel:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează auditiv sau cu ajutorul aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj (de fabrică) este potrivit instrumentelor de uz general. 
 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv și este particularizat pe caracteristicile acustice specifice instrumentului. Acest tip de acordaj personalizat maximizează capacitățile rezonatoare ale instrumentului conferindu-i, prin bogăția și coloristica sonoră specifică, o amprentă sonoră unică. Este dedicat pianelor de concert și poate fi realizat numai de specialiști cu experiență dotați cu aptitudini auditive speciale. 

REVIZIA MECANICĂ constă în verificarea funcționării tuturor componentelor mecanice, claviatură și  pedalier

DESPRE PREȚURI
Prețurile sunt individualizate în funcție de tipul intervenției, valoarea materialelor și a pieselor de schimb utilizate (dacă este cazul), complexitatea și durata prestației, astfel :
- preț minim - acordare și revizie mecanică instrument acordat și verificat mecanic periodic (manoperă 60-90 min.)
- preț augmentat - acordare și revizie mecanică instrument utilizat intensiv și / sau acordat și verificat mecanic ocazional (manoperă 2-3 ore sau mai mult) 
- preț augmentat cu contravaloarea cheltuielilor de deplasare calculate în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat prestației în cazul deplasării în afara Mun. București. 

Pentru informații suplimentare referitoare la piane, pianine, acordaj și prețuri vezi și pagina răspunsuri la întrebări frecvente 

Despre serviciile speciale de mentenanță piane de concert

Fie că este un pian de concert Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea acestuia pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și verificat mecanic cu minuțiozitate își dezvăluie potențialul artistic și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin claritatea, justețea și bogăția sonoră dar și prin confortul tactil pe care îl asigură fidelitatea răspunsului mecanic. Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă prezintă imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată cu dificultate, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste detalii influențează  semnificativ calitatea actului artistic în întregul său și relevă, totodată, complexitatea manoperei de mentenanță a pianului de concert, manoperă a cărei specificitate tehnico-artistică implică îngemănarea criteriilor estetice cu aptitudinile psiho-senzoriale, iscusința și abilitățile tehnice în domenii precum fizică-acustică, mecanică, prelucrarea lemnului (ebenistică), metalelor, maselor plastice, etc. Necesarmente, profilul aptitudinal psiho-senzorial și conceptual-motivațional al tehnicianului care întreține un pian de concert trebuie să includă: sensibilitate auditivă cu praguri cât mai joase, atenție selectivă, memorie, analiză și reprezentare auditive, sensibilitate rezonatoare și empatie psihică, intuiție, voință, pasiune, creativitate, răbdare și minuțiozitate, o dorință intrinsecă de cunoaștere, autocunoaștere și autoperfecționare și, ca un derivat al ultimelor trei atribute menționate, încredere în sine*. 
In practică, proporția acestor "ingrediente" sau absența unora dintre ele din pregătirea, sfera conceptual-motivațională sau profilul aptitudinal al celui care practică această activitate fac diferența dintre diletantism, meserie și artă.

Remarcă: Este esențial pentru pianiști, o condiție sine-qua-non d.p.d.v. formativ, ca (măcar) pianele de concert din dotarea instituțiilor muzicale de referință ale țării să fie întreținute de un tehnician de top, creator de modele/repere de performanță sonoră și mecanică instrumentală la care aceștia să se poată raporta.  In caz contrar, reprezentările sonore și tactile precum și raportările lor la instrument sunt deformate prin retroacțiune la deficiențele de mentenanță. Numai așa se pot explica trăirile de uluire și extaz experimentate de pianiștii români atunci când întâlnesc un pian de concert BINE ÎNTREȚINUT printr-o sală de concert de prin alte zone geografice (am subliniat bine întreținut întrucât instrument excepțional de la sine nu există). Această stare de fapt, pe lângă consecințele imediate evidente asupra calității actului artistic, generează pe termen lung erori de valorizare a instrumentului în general și a mentenanței în particular, erori care se vor propaga insidios în toată activitatea profesională a muzicienilor inclusiv cea pedagogică (cei mai mulți dintre ei fiind și profesori de pian) ! 

Acordarea si revizuirea mecanică a pianului de concert sunt imperios necesare înaintea fiecărui concert sau recital. Condițiile de exploatare precum durata și specificul repertorial dar și cele ambientale de temperatură și umiditate modifică  acuratețea acordajului după 1-2 ore de utilizare a instrumentului în concert, recital sau repetiție.  

*In legătură cu încrederea în sine dublată de prezența de spirit, vă relatez pe scurt, în cele ce urmează, o întâmplare petrecută pe scena Ateneului Român prin anii '90.
Era într-o dimineață de joi și, ca de obicei, am verificat pianul de concert Steinway înaintea repetiției generale a orchestrei Filarmonicii "George Enescu". 
Întrucât concertul din seara respectivă era unul neobișnuit solist fiind renumitul pianist Dmitri Bashkirov, artist al poporului din URSS, care interpreta trei concerte de pian, am rămas să asist la repetiția generală. In timpul acesteia, la un moment dat, la unul din cele trei concerte, Maestrul Bashkirov se oprește din cântat și uitându-se nemulțumit către dirijor îi arată acestuia că pianul are o problemă mecanică. M-am ridicat de pe scaunul din sala de concert de unde ascultam repetiția și m-am dus pe scenă. Maestrul Bashkirov îmi spune, exemplificând aleatoriu în registrul acut, că pianul are o problemă mecanică și nu răspunde intențiilor sale interpretative.
Au urmat câteva minute extrem de tensionate pentru mine întrucât simțeam cum toți ochii instrumentistilor din orchestră, ai dirijorului și ai Maestrului Bashkirov sunt ațintiți asupra mea.
Am verificat cu mare atenție registrul acut și, cum părea să funcționeze normal, pentru a fi absolut sigur că instrumentul nu are nici o defecțiune sau imperfecțiune de reglaj mecanic, am scos claviatura și mecanismul și, cu foarte mare atenție, le-am examinat din nou. Într-adevăr, instrumentul nu avea nicio problemă fiind în perfectă stare de funcționare !In aceste circumstanțe, pentru a încerca o rezolvare a situației extrem de delicate, am "căutat" în mod ostentativ șurubelnița adecvată în trusa mea de scule și preț de câteva minute am mimat tacticos strângerea unor șuruburi (de reglaj). In realitate, nu am făcut absolut nimic! Apoi, am introdus în pian claviatura și mecanismul și, uitându-mă direct în ochii Maestrului, i-am spus fără nici o șovăială în voce: Maestre, încercați-l acum! Maestrul Bashkirov se așează la pian, încearcă pasajul cu pricina în registrul acut și, întorcându-se către mine, exclamă satisfăcut: Așa da, mulțumesc! După care, repetiția a continuat fără nici un alt incident până la sfârșit.                                    Și acum, la 30 de ani de la această întâmplare,  mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă i-aș fi spus Maestrului Bashkirov că pianul de concert nu avea de fapt nicio problemă...

Nu uitați !

 • Din perspectivă artistică, NU EXISTĂ PIAN EXCEPTIONAL numai din fabricație, indiferent de brand. Din fabricație, pot exista, în cel mai bun caz, doar instrumente cu caracteristici generale specifice brandului și cu potențial sonor (întotdeauna rezultat al  hazardului)! Apoi, conform sensibilității auditive, criteriilor estetice personale și iscusinței tehnice, substanța sonoră "nativă" a instrumentului este modelată și pusă în valoare (sau nu) de tehnicianul acordor care-l întreține. 
 • Secretul calității și al "longevității" pianelor și pianinelor, indiferent de marcă, este întreținerea;
 • Un pian al cărui potențial sonor și mecanic este pus în valoare printr-o întreținere iscusită, riguroasă, constituie premisa formării unor deprinderi auditive și tactile corecte, cultivării plăcerii de a face muzică și dezvoltării imaginației artistice; 
 • Intervențiile tehnice diletantiste deteriorează instrumentul. Pe de altă parte, nici măcar nu sunt ieftine! Pot fi doar aparent (mai) ieftine! In realitate, acestea sunt întotdeauna scumpe în raport cu chintesența lor... ;
 • Sfaturile unor "pricepuți la toate" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică;
 • Un pian poate avea un potențial artistic unic care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care, deseori, este foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al achiziționa, înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate