Servicii

Servicii generale de mentenanță pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și de mediu. Tensiunea celor 230-240 corzi de oțel (aprox. 20.000 kg forță) și presiunea acestora exercitată asupra plăcii de rezonanță dar și proprietățile fizice ale diverselor materiale din care sunt fabricate - lemn (diverse esențe), fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc. fac ca aceste instrumente muzicale să-și modifice caracteristicile acustice și mecanice la cele mai mici solicitări și schimbări ambientale de temperatură și umiditate.

Urmare acestui fapt, aceste instrumente se dezacordează și se degradează în timp chiar dacă nu sunt utilizate. 

Stabilitatea relativă a acordajului și degradarea fizică a pianului / pianinei sunt condiționate de următorii factori:

 • calitatea instrumentului în general 
 • calitatea serviciilor de mentenanță
 • modul de exploatare (intensiv / ocazional)
 • caracterul individual al tușe-ului pianistului 
 • specificul repertoriului
 • condițiile de temperatură și umiditate din cameră / sala de concert etc.

Acordarea se poate face în funcție de cerințe, tipul instrumentului (pianină, pian de studiu sau pian de concert), modul de utilizare (ocazional sau intensiv) și uzură cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj sau exclusiv auditiv. Acordarea constă în rectificarea tensiunilor coardelor, respectiv a înălțimii sunetelor, în cele trei registre - grav, mediu și acut în raport cu sunetul etalon LA, astfel:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează în mare parte cu ajutorul softurilor și a aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj (de fabrică) este potrivit instrumentelor de uz general. 

Timp de execuție: 45-50 min.

 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv. Acest tip de acordaj dedicat pianelor de concert, particularizat pe caracteristicile acustice ale instrumentelor, maximizează capacitățile rezonatoare conferind o amprentă artistică unică acestora prin coloristica sonoră specifică. 

Timp de execuție: 60-90 min.

 • Tensionarea corzilor este o operație tehnică indispensabilă stabilizării acordajului în cazul instrumentelor noi, a celor neacordate în ultimii 2 ani sau a celor utilizate intensiv. In unele cazuri procedura trebuie repetată de 2-3 ori.
 •                Timp de execuție: 35-40 min.

Odată cu acordarea instrumentului se face și CONTROLUL MECANIC. Acesta constă în verificarea funcționării componentelor mecanice, claviatură și pedalier. 

Tariful pentru prestațiile efectuate în Mun. București este diferit în funcție de tipul și timpul aferent prestației, tipul și gradul de uzură al instrumentului, astfel:

 • control mecanic - toate instrumentele
 • tensionarea corzilor - instrumente noi, instrumente acordate ocazional și instrumente utilizate intensiv
 • acordaj standardizat - pianine și piane de studiu
 • acordaj artistic -  piane de concert
 • reparații care fac obiectul serviciilor de mentenanță  (manoperă + contravaloarea materialelor și / sau pieselor de schimb) - toate instrumentele.

In cazul prestațiilor efectuate în alte localități, la prețul uzual se adaugă costuri de deplasare în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat.

Despre serviciile speciale de mentenanță piane de concert

Fie că este un Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea pianului pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și pregătit mecanic cu maximă atenție își dezvăluie potențialul artistic și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin claritatea, justețea și bogăția sonoră precum și confortul pe care îl asigură fidelitatea răspunsului tactil.  Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public iar dacă prezintă imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată cu dificultate, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste "detalii" influențează  semnificativ calitatea actului artistic în întregul său.

Din cauza sensibilității acestor instrumente la condițiile de exploatare precum durata și specificul repertoriului dar și de mediu precum temperatura și umiditatea (care se pot modifica în sala de concert cu câteva grade, respectiv procente, fie și numai din cauza proiectoarelor de lumină și/sau a instalațiilor de încălzire sau aer condiționat), este imperios necesar ca pianele de concert să fie acordate și verificate mecanic înaintea fiecărui concert sau recital.


Nu uitați ! 

 • Secretul "longevității" unui pian constă în calitatea serviciilor de mentenanță de care a beneficiat de-a lungul timpului;
 • Un pian acordat formează auzul muzical în vreme ce unul dezacordat conduce la dobândirea unor deprinderi auditive greșite. Mai mult decât atât, prin coloristica sonoră și facilitățile tactile specifice instrumentelor bine întreținute, acesta contribuie la stimularea și dezvoltarea creativității muzicale.  
 • Sfaturile unor "pricepuți" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică. Mai mult decât atât, intervențiile tehnice inexperte pot cauza defecțiuni iremediabile acestuia;
 • Un pian poate avea uneori o valoare artistică unică care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care, în unele cazuri, poate fi foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate