Servicii

Servicii generale de acordare pianine, piane de studiu și piane de concert

Pianele și pianinele sunt instrumente muzicale deosebit de sensibile la condițiile de exploatare și de mediu din cauza forțelor de tensiune a celor 230-240 de corzi de oțel care solicită cadrul metalic și placa de rezonanță cu cca. 20.000 kg forță și a proprietăților fizice ale materialelor din care sunt fabricate:  lemn (diverse esențe), fetru, piele, fildeș, plastic, oțel, fontă, cupru, etc. Urmare acestui fapt, aceste instrumente se dezacordează și se degradează în timp chiar dacă nu sunt utilizate.

Stabilitatea relativă în timp a acordajului și degradarea fizică a pianului / pianinei este condiționată de următorii factori:

 • calitatea instrumentului în general 
 • modul de întreținere-acordare (periodic / ocazional)
 • modul de exploatare (intensiv / ocazional)
 • caracterul individual al tușe-ului pianistului
 • specificul repertoriului
 • condițiile de temperatură și umiditate din cameră / sala de concert etc.

In funcție de cerințele clienților, felul instrumentului (pianină, pian de studiu sau pian de concert), modul de utilizare (ocazional sau intensiv) și uzură, acordarea se poate face cu ajutorul aparatelor electronice de acordaj sau exclusiv auditiv și constă în verificarea și rectificarea tensiunii coardelor, respectiv a înălțimii sunetelor, în cele trei registre - grav, mediu și acut în raport cu sunetul La1 (440 Hz - etalon), după cum urmează:  

 • Acordajul standardizat - varianta ECONOMICA a serviciilor de acordaj - se realizează cu ajutorul softurilor și a aparatelor electronice de acordare. Acest tip de acordaj este potrivit instrumentelor de uz general. 

Timp de execuție: 50-60 min.

 • Acordajul artistic varianta PREMIUM a serviciilor de acordaj - se realizează exclusiv auditiv. Acest tip de acordaj particularizat este dedicat pianelor de concert cu grad minim de uzură și foarte bine întreținute. Acordajul artistic maximizează capacitățile rezonatoare ale instrumentului conferindu-i în același timp o personalitate artistică unică prin coloristica sonoră specifică.  

Timp de execuție: 60-90 min.

 • Pre-acordajul  tensionarea corzilor înaintea acordajului propriu-zis - este o procedură tehnică necesară în cazul instrumentelor noi, a celor neacordate în mod regulat sau utilizate intensiv și a celor care prezintă un grad avansat de uzură. Este indispensabilă stabilizării și menținerii acordajului realizat la final. La unele instrumente procedura trebuie repetată de 2-3 ori înaintea acordajului final.
 •                Timp de execuție: 30-40 min.

Cu ocazia acordării pianului / pianinei sunt verificate și componentelor mecanice, claviatura și pedalierul. 

Tariful pentru prestațiile efectuate în Mun. București este diferit în funcție de felul instrumentului (pianină, pian de studiu sau pian de concert), gradul de uzură al acestuia, tipul serviciului și timpul aferent, astfel:

 • pre-acordaj -  manoperă
 • acordaj standardizat  -  manoperă
 • acordaj artistic  -  manoperă
 • reparații diverse (care fac obiectul serviciilor de mentenanță) -  manoperă + contravaloarea materialelor și / sau pieselor de schimb, după caz

In cazul prestațiilor efectuate în alte localități, la prețul uzual se adaugă costuri de deplasare în funcție de distantă și timpul suplimentar alocat prestației.

0722 774 122 


Despre serviciile speciale de acordare piane de concert

Fie că este un Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Petrof, Steinway sau Yamaha, pregătirea pianului pentru recital sau concert nu este o sarcină ușoară. Numai un instrument acordat și pregătit d.p.d.v. mecanic cu maximă atenție și sensibilitate își dezvăluie potențialul sonor și tactil și face posibilă materializarea viziunii interpretative a solistului prin confortul, siguranța și satisfacția artistică pe care i le asigură.  Dimpotrivă, un instrument acordat grosier va fi neatrăgător atât pentru solist cât și pentru public. Dacă instrumentul prezintă imperfecțiuni de natură mecanică, emisia sonoră este controlată mai greu, situație cu adevărat inconfortabilă pentru pianist. Aceste "detalii" pot să altereze semnificativ calitatea actului artistic în întregul său.

Din cauza sensibilității acestor instrumente la condițiile de exploatare  precum durata si specificul repertoriului, tușe-ul pianistului dar și de mediu precum temperatura și umiditatea care se pot modifica în sala de concert cu câteva grade, respectiv procente, fie și numai din cauza proiectoarelor de lumină și a instalațiilor de aer cald sau rece, este imperios necesar ca pianele de concert să fie acordate și verificate mecanic înaintea fiecărui concert sau recital.


Nu uitați ! 

 • Secretul "longevității" unui pian constă în întreținerea lui periodică;
 • Un pian acordat formează auzul muzical în vreme ce unul dezacordat conduce la dobândirea unor deprinderi auditive greșite;
 • Sfaturile unor "pricepuți la toate" vă pot induce în eroare în legătura cu instrumentul potrivit așteptărilor dvs., valoarea și starea lui tehnică. Mai mult decât atât, intervențiile tehnice efectuate de către aceștia pot cauza defecțiuni iremediabile instrumentului;
 • Un pian poate avea o valoare artistică unică care să-i augmenteze valoarea materială intrinsecă dar și una sentimentală care, în unele cazuri, poate fi foarte importantă pentru proprietar. De aceea, gândiți-vă bine înainte de al înstrăina sau decide cui îl încredințați spre întreținere, reparare sau pentru a fi mutat dintr-o locație în alta!

Copyright © 2019 Mircea Badea. Toate drepturile rezervate